֧ѧݧݧڧ֧ܧڧ ާѧԧߧڧߧ ӧڧ֧ӧ ߧѧ CKW

ߧܧڧ էܧڧ: ѧ ֧֧ܧ ߧѧ ڧާ֧ߧ֧ 304, 316, 316L, ڧѧ .. ߧܧڧ ߧѧ ӧݧ֧ ڧ ާԧ ֧էڧߧ֧ߧڧ. ֧ާߧ ߧاߧ է֧ާߧڧӧѧ ҧӧէ ݧ֧ܧէӧڧԧѧ֧ݧ.
ѧѧܧ֧ڧڧܧ էܧڧ: ѧէ: 0.2-6.4m3/. ѧ:18-30. ѧܧڧާѧݧߧѧ ѧҧѧ ֧ާ֧ѧ: 300. ڧߧڧާѧ֧ էѧӧݧ֧ߧڧ: 1.6Mѡ
ѧ٧ߧѧ֧ߧڧ էܧڧ: էݧ ֧֧ӧ٧ܧ ԧѧߧڧ֧ܧ ڧާڧ֧ܧ ֧է .
ҧ֧ߧߧ էܧڧ: ѧէ ާѧݧ֧ߧܧڧ ߧѧ ӧܧڧ. ֧֧ӧ٧ܧ ֧է ӧܧ ֧ާ֧ѧ ߧاߧ ڧ ӧէߧԧ ݧѧاէ֧ߧڧ.

 

 
 
   
 

Copyright  ©  2006  ѧۧѧߧܧڧ ާѧԧߧڧߧ ߧѧ
է֧: 11 ԧ-٧ѧѧէ ݧڧ ԧէ, ѧۧѧ ӧڧߧڧ ٧ߧ, ڧѧ     ӧ ڧߧէ֧ܧ: 215400
֧: +86-512-53525240  53529584ѧܧ: +86-512-53526632   53953920